Zpráva od OFS Beroun

SK Hostomice se přidává ke sdělení OFS Beroun a naprosto s ním souhlasí. Klub SK Hostomice bere toto sdělení jako prioritu pro klub!

 


 

V posledních měsících se, nejen na našem okrese, odehrála řada událostí, které překračují společenský rámec a základy slušného chování či respektu lidí vůči sobě. Tyto situace byly spojené především s agresí vůči rozhodčím, ale také mezi oddíly samotnými. Zároveň tyto situace vedly k ukončení aktivní činnosti některých rozhodčích i hráčů na řadě okresů. Bohužel jste je mohli zaznamenat i v celostátních mediích stejně, jako řadu dalších projevů agrese a násilí ve společnosti – tragické autonehody pod vlivem alkoholu, vraždy, válčení, apod….
 

Je zřejmé, že agrese roste ve všech oblastech života napříč celou naší společností v důsledku současné ekonomické situace, ale také covidových dopadů (ekonomických a především zdravotních). Jakkoliv si toto velice vážně uvědomujeme, chtěli bychom připomenout a zdůraznit, že pokud chceme usilovat o jakoukoliv změnu ve fotbale, musíme s ní začít každý nejprve u sebe a musíme ji iniciovat sami. Žádný jedinec, žádný výkonný výbor, žádná komise, žádný rozhodčí ani funkcionář nebo trenér sám této změny nikdy nedosáhne – nezařídí nám ji.
 

Ano, všichni máme právo na kritiku, ale máme také povinnost jít příkladem, pokud chceme kritizovat to, co se nám samotným nelíbí. Chtěli bychom Vás všechny – hráče, fanoušky, rozhodčí, funkcionáře, trenéry – požádat, abyste převzali odpovědnost za své chování, za chování svých hráčů, trenérů i dětí tak, abychom společně mohli současnou složitou společenskou situaci zvládnout a na hřištích jste mohli naopak načerpávat především pozitivní emoce.
 

Zdržte se při tom hrubých vulgarit a projevů agrese vůči rozhodčím, soupeřům i divákům. Během roku 2022 jsme na okrese Beroun realizovali už 2 oficiální vzdělávací kurzy pro trenéry, zajistili jsme spolupráci sportovních trenérů na pohybovém rozvoji dětí na základních školách v Berouně, a zároveň jsme zorganizovali osvětový celodenní program pro rodiče, hráče, trenéry a rozhodčí, zaměřený na fyziologický, mentální, ale i zdravotní a pohybový rozvoj dětí a vzdělávání trenérů. Kromě jiného především tyto akce a aktivity slouží k tomu, abychom se společně setkávali a diskutovali o fotbale v otázkách, které směřují k jeho rozvoji, ale i v tématech, se kterými nejsme spokojení.
 

Pouze naše vůle k diskusi a spolupráci, a především pak chování nás samotných, jsou jediným klíčem k pozitivní změně ve fotbale i zvládnutí současné náročné společenské situace.
 

Těší nás, pokud ve svém klubu přemýšlíte podobným způsobem a snažíte se jít příkladem. Zároveň prosíme, abyste toto sdělení vzali s maximální vážností a předali je maximálnímu počtu členů ve Vašem oddílu.
Děkujeme za Váš čas i spolupráci.
 

za vedení OFS Beroun
Ondřej Lípa
předseda VV OFS Beroun