Kodex a strategie

Sportovní filozofie v práci s mládeží SK Hostomice pod Brdy z.s./SK Chlumec

 

Základem práce s mládeží v našem klubu je správná komunikace a metodika.  Respektujeme růstový somatotyp hráčů, po dětech požadujeme techniku v rychlosti pod tlakem v časoprostoru, inteligenci ve hře i životě. Vedeme je k výrazné individualitě, která silně pracuje pro tým. Našim sportovním cílem je výchova dětí pro A tým a je závazná pro všechny trenéry v SK Hostomice/SK Chlumec. Výhodou tohoto způsobu výchovy hráčů je větší plynulost při přechodu do vyšších kategorií nebo při skupinových trénincích nebo zápasovém zapojení s jiným týmem klubu. Hráči jsou sledováni trenéry i členy sportovního vedení, o jeho sportovním “osudu” proto nikdy nerozhodují pouze jeho týmoví trenéři, ale vždy je to náhled více lidí na jeho dlouhodobý projev a další možnosti jeho talentového rozvoje. Systém výchovy mládeže má své důležité věkové mezníky. V kategoriích fotbalové školičky (U6-U7) si kluci a dívky především “hrají”. V ročníku mladší přípravky (U8-U9) dochází většinou k rozhodnutí, zda dítě chce či nechce hrát fotbal, v případě talentu pro jiný sport mu je předložena nabídka – např. (atletika, gymnastika, házená, bojové sporty a další). V kategorii starší přípravky (kategorie U10, U11) se zaměřujeme na nácvik a postupné zdokonalování individuální techniky a vytvoření tak široké základny technických dovedností. Tyto dovednosti pak prohlubujeme v mladších žákovských kategoriích – mladší žáci (U12,U13). To vše v dynamickém provedení a s postupným učením se vyhodnocování herní situace na hřišti. V tomto věku je pro nás důležité individuální i skupinové jednání a práce s detailem. U kategorie starších žáků (U14+U15) již vyžadujeme postupně vědomé vyhodnocení časoprostoru v souvislostech dynamiky hry. Hráči přecházejí na velké hřiště, dochází k částečné specializaci na herní prostor, na což byly naladěny rozestavením předchozí kategorie. Měla by se projevit maximální komplexnost hráče. Na konci dorostu (U16, U17) je cílem, aby se u perspektivního hráče projevila technická dynamika s míčem pod časoprostorovým tlakem, pochopení a podílení se na časoprostorové hře celého týmu. Takto připravený fotbalista (spolu s morálními a charakterovými kvalitami) má možnost další cesty do našeho A týmu, kde se finalizuje hráčův herní a lidský proces.

 

Nedílnou součástí osobnostního růstu hráčů je rozvíjení jejich tvořivosti, utváření životních hodnot, prohloubení jejich smyslu pro férovou hru na hřišti i mimo něj, orientace nejen na hřišti, ale i v životních rozhodnutích.

 

Další nedílnou součástí koncepce je správný životní styl a zdravotní vývoj každého hráče. Děti chceme zatěžovat optimálně fyzicky i psychicky. Podporujeme hravost, prožitkovost, rozvíjení sebevědomí od raného dětství po celý výchovný proces. Samozřejmě i získání fyzické kondice je součástí tréninkového procesu, ale důležité je, v jaké podobě a pro jakou věkovou kategorii. Snažíme se být co nejvíce fotbalově na hřišti, nedřeme fyzičku vytrvalostními běhy a podobně. Budujeme zážitkové aktivity mimo hřiště, které s fotbalem silně souvisí a jsou často záměrně podbarveny i kondicí. Jako hlavní cíl však není brána kondice, i když je neméně důležitá, ale především nám jde o zážitkově modelované aktivity pro poznávání sebe sama. K tomu nám záměrně volená psychická a fyzická zátěž vhodně pomáhá. Pro malé děti pořádáme letní příměstské kempy propojené s fotbalem a taktéž zimní soustředění.

 

Hlavním cílem klubu je vychovat vlastní hráče a hráčky, ne je kupovat. Všichni jsou u nás vedeni k lásce k fotbalu, ke sportu jako životnímu stylu a ke vztahu ke klubu, který je vychoval. A je jedno, jestli budou jednou jeho hráči nebo třeba trenéři, manažeři, kustodi, sportovní lékaři, rozhodčí, učitelé tělesné výchovy, novináři, fanoušci…

 

Výchova mládeže spočívá v Hostomicích a Chlumci i v tom, že se snažíme naše svěřence naučit schopnosti ustát těžké životní situace, nedávat průchod nereálným ambicím, závisti, strachu, pocitu ponížení, ale vedeme je k uvědomování si svých hodnot, k přejícnosti a k vědomí, že když něco v životě končí, vždy něco krásného zase může začít. A pokud se podaří zachovat si vzájemný vztah, komunikaci, vědomí, odkud jsem vzešel a co hezkého jsem prožil, mohou být naše myšlenky s prací s mládeží úspěšná!

 

 

 

Hodně radosti, zdraví a zasloužených vítězství přeje SK Hostomice pod Brdy z.s. a SK Chlumec

 


Etický kodex klubu

 

 

Etický kodex SK HOSTOMICE pod Brdy z.s a SK Chlumec. vychází ze základních hodnot daných hrou fair play – na hřišti i mimo něj – a ze vzájemného respektu dětí, rodičů, trenérů a vedení klubu. Vycházíme z propojení oblastí  RODINA – ŠKOLA – FOTBAL – PŘÁTELÉ KLUBU.

 

Atmosféra kolem dětí na hřišti je součást jejich osobnostního růstu, utváření hodnot a v konečné fázi i jejich výsledků. Proto doprovázejte děti na zápasy, kdykoliv je to možné. Přicházejte v dobré náladě, bez stresu a napětí, nevyvolávejte v dítěti přehnaný pocit zodpovědnosti, který může u něj přerůst v obavu z výkonu či dokonce strach. Veďte ho k radosti, ke svobodě ze hry, k tvoření, k těšení se na zápas. Dejte najevo svým dětem, že výsledek není ani pro vás nejdůležitější a už v žádném případě na úkor kvality hry či nesportovního jednání. Oceňte jeho snahu, zajímejte se, jestli má v týmu kamarády a jestli zažil něco hezkého i mimo hřiště. Veďte ho ke kamarádství, nikoliv k rivalitě, ale k oceňování hodnot každého ze spoluhráčů. V dětském věku se i hráčská kvalita rychle proměňuje, dejte dětem čas a trpělivost. Pří úspěších se radujte, ale nepodporujte pocit výlučnosti, nadřazenosti, vaše dítě by pak mohlo selhat při překonávání překážek, které mu v budoucnu život do cesty postaví.  Nechte si vyprávět, co s týmem zažili, co vymysleli, čemu se smáli. Přiblížíte se tak nejen svému dítěti, ale celému mužstvu. Při utkání povzbuzujte a fanděte s vědomím, že vaše přítomnost a potlesk zmůže mnohem víc než křik, kritika, negace. Snažte se vytvářet dobré vztahy s ostatními rodiči a trenéry. Důvěřujte svým trenérům a pokud máte připomínky k jejich práci, řešte je přímo s nimi, z očí do očí. Nevytvářejte negativní zákulisní prostředí, buďte přímí a čestní, vaše děti to vidí. Snažte se při zápasech vyhýbat konfliktům, a to i v případě chybování rozhodčích. Není na vás tato pochybení řešit, jen ještě více rozptýlíte soustředění vašich dětí na hru. Trenér jim sám nastalou situaci vysvětlí. Nechte je okusit i tento pocit nespravedlnosti, patří ke sportu i k životu. Naučí se mu čelit, soustředit se na to, co je podstatné.  Stejně tak nevěnujte přehnanou pozornost jeho drobným poraněním a bolístkám, hráč si s nimi poradí. Ale stůjte při něm ve chvílích, kdy se mu nedaří, kdy má pocit, že jeho snaha a námaha je zbytečná. Netlačte na něj, podpořte jeho sebevědomí. Zdůrazněte, že nejdůležitější je při hře zábava, týmová práce, získávání dobrých návyků a v neposlední řadě překonávání sama sebe. Když vytrvá, výsledek se jistě dostaví. Pokud neovládnete své emoce a dopustíte se vůči dítěti nevhodného chování, omluvte se. Vaše vztahy se prohloubí. Nemyslete si, že máte vždy pravdu, váš “hráč” ví o situaci na hřišti většinou víc než vy a jen on ví, jaké dostal od trenéra pokyny a proč. Buďte důslední, ale nesekýrujte a nepřipomínkujte neustále své dítě, jinak bude nuceno vás vytěsnit, naučit se být “hluché”.  Nezapomínejte, jak důležité je v moderním sportu vzdělání a inteligence. Chytrý hráč je vždy o myšlenku napřed. Netrestejte dítě zákazem sportu, najděte jiný, motivační způsob. Sami dodržujte dané slovo a sliby. Uvědomte si, že děti se víc než slovy učí přirozeným napodobováním.  Máte-li potřebu probírat jeho případné chyby v utkání, dělejte to nenásilně, nepřikládejte jim “osudový” význam. Mohli byste v něm vyvolat pocit, že se jedná o závažná provinění a tím nabourat jeho smysl pro hodnoty. Stále mějte na myslí, že fotbal je sice krásná hra, ale v životě je mnohem více cennějších věcí. Největších chyb se dopouštějí ambiciózní rodiče, kteří se snaží skrz své děti dobýt vlastní nesplněné sny. Vaše dítě by nikdy nemělo zažít pocit, že ho kvůli “prohře” nemáte rádi. Proto své děti veďte k vrcholu v lásce, vlídnosti a porozumění, ať mají krásné vzpomínky nejen ti, kteří se stanou profesionálními fotbalisty, ale i ti, jejíchž profesní dráha povede jiným směrem. Ať kdykoliv, když projdou kolem areálu SK Hostomice nebo SK Chlumec pocítí to krásné rozechvění, které prožívali jako kluci a budou se k nám vždy rádi vracet. Dnes je našim úkolem vychovat z nich spravedlivé, upřímné a dospělé jedince. Je to dlouhá a polečná cesta. Hodně štěstí!

 

 

 

Etický kodex hráče

∙         Hrajeme Fair play – respektujeme pravidla za každé situace. Je to také vyjádření vzájemné úcty, respektu a přátelství se všemi členy kluby, soupeři, rozhodčími, partnery klubu a rodiči hráčů mládeže.

∙         Nikdy neponižujeme spoluhráče ani soupeře.

∙         Jsme jeden tým – podporujeme a spolupracujeme se svými spoluhráči a kolegy.

∙         Své úkoly a povinnosti plníme s maximální zodpovědností a co nejefektivněji, ve shodě se všemi psanými i nepsanými etickými a sportovními pravidly tak, aby ostatní členové klubu, partneři a fanoušci mohli na svůj klub hrdí.

∙         Během tréninku pokaždé vynakládáme maximální úsilí ke zvýšení své výkonnosti a k péči o svoji dlouhodobou sportovní kariéru.

∙         Jsme hrdi na svůj klub, pečujeme o jeho dobré jméno, jsme k němu loajální, nekritizujeme ho na veřejnosti, podněty a výhrady řešíme na půdě klubu.

∙         Pečujeme o majetek a sportovní vybavení klubu.

∙         Jsme příkladem pro druhé, především pro mladé, začínající hráče.

∙         Dbáme o své zdraví a životosprávu.

∙         Nezúčastňujeme se žádné činnosti, která se neslučuje se zásadami slušného chování, psanými i nepsanými etickými a sportovními pravidly. Činnost s prvky podvodného jednání je zcela vyloučena.

∙         Chováme úctu k fanouškům i rodičům hráčů mládeže, uvědomujeme si, že jsou nedílnou součástí klubu a zejména pro ně fotbal hrajeme.

 

Etický kodex trenéra

∙         Trenér respektuje jedinečnost každého sportovce bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, náboženské a politické přesvědčení.

∙         Svou práci trenér vykonává s největší možnou mírou profesionality, odbornosti, vstřícnosti, porozumění a ochoty pomoci, bez jakýchkoli předsudků a stereotypů.

∙         Své úkoly a povinnosti plní s maximální zodpovědností a co nejefektivněji, ve shodě se všemi psanými i nepsanými etickými a sportovními pravidly.

∙         Trenér se neustále vzdělává, zvyšuje svou odbornost a nové poznatky přenáší do každodenní praxe (sebevzdělávání, odborné semináře, moderní trendy v oboru).

∙         Vzájemně se respektujeme se všemi členy klubu, hráči, partnery a rodiči hráčů.

∙         Nezúčastňuje se žádné činnosti, která se neslučuje s výkonem jeho práce a výchovou sportovců. S vykonáváním činnosti trenéra je neslučitelné korupční jednání či podvodné jednání jiného druhu.

∙         Je ke klubu loajální, pečuje o jeho dobré jméno, chová se tak, aby vytvářel jeho pozitivní image jak ve městě a regionu, tak v celé společnosti. Podněty či výhrady řeší s vedením klubu výhradně na jeho půdě.

∙         Trenér jde svým chováním příkladem pro své svěřence a členy realizačního týmu.

∙         Trenér nezkresleně prezentuje svou práci v médiích a na veřejnosti.

∙         Trenér dbá vedle důrazu na výkon a výsledek rovněž o zdraví sportovců.

∙         Trenér uznává soupeře jako entitu, kterou se snaží překonat či porazit pouze způsoby vytyčenými pravidly, má ke svým soupeřům a rozhodčím respekt i mimo sportovní zápolení.

 

 

Etický kodex rodiče a fanouška

∙         Posilujte smysl fair play u dětí a dospívajících, kteří jsou do sportu aktivně zapojeni. Fair play znamená mnohem více, než jen pouhé respektování pravidel, nese v sobě stopy přátelství, respektování soupeře a sportovního ducha. Je to způsob myšlení, nikoli pouhé chování.

∙         Respektujte své dítě, podporujte jeho zájmy a veďte ho k aktivnímu životu.

∙         Povzbuzujte své dítě, aby hrálo dle pravidel. Pamatujte na to, že děti se nejlépe učí podle příkladu, oceňujte i dobrou hru soupeře.

∙         Neuvádějte své dítě do rozpaků tím, že křičíte na hráče, rodiče nebo rozhodčí. Vašemu dítěti naopak pomůže, když ukážete pozitivní přístup ke hře a všem účastníkům. Nevyjadřujte se negativně o týmu na veřejnosti a internetových stránkách, podněty a připomínky řešte s trenéry a vedoucími mužstev.

∙         Netlačte na soutěžení v mladších věkových kategoriích. Klaďte důraz na vývoj a trénink ke zlepšování dovedností a rozvíjení schopností mladého sportovce. Dítě musí mít ze hry radost.

∙         Naučte se pravidla hry, respektujte soupeře. Jakákoliv kritika hře jen škodí.

∙         Vyzdvihujte pozitivní věci, nikdy nekřičte nebo fyzicky nenapadejte své dítě po zápase nebo tréninku, je to naprosto destruktivní přístup. Pracujte na tom, aby tyto věci z mládežnického sportu zmizely. Odměňujte potleskem dobrý výkon nejen při výhrách, ale i při prohrách.

∙         Uvědomte si důležitost a význam trenéra pro vývoj hráče, komunikujte s nimi a podporujte je.

∙         Dbejte na správnou životosprávu dětí – co a jak často jedí, jestli dostatečně pijí, zda mají dostatek kvalitního spánku.

∙         Netrestejte děti formu zákazu sportování, možná je to naopak jediné prostředí, kde se cítí dobře.

∙         Omlouvejte své dítě z tréninků a zápasů včas, aby je mohl nahradit někdo jiný.

 

Hodně radosti, zdraví a zasloužených vítězství přeje SK Hostomice pod Brdy z.s. a SK Chlumec