Aerifikace hrací plochy v areálu SK Hostomice

Během víkendu 13.-15.8.2021 proběhla v našem areálu dlouhodobě plánovaná akce technického rázu: aerifikace hrací plochy.

 

Hlavním cílem bylo provzdušnění celé hrací plochy (tzv. propíchání), následné kompletní pískování provzdušněného trávníku, zarovnání písku do trávníku a v neposlední řadě prohnojení hracího povrchu tak, aby trávník měl potřebné parametry pro zápasy našich dětských a dospělých kategorií.
 

Tato akce je finančně náročná a byla potřeba nemalá účast dobrovolníků. Během víkendu se po celém hřišti ručně rozházelo cca 50 tun křemičitého písku, o což se postarali především hráči a vedení výboru SK Hostomice: všem děkujeme za pomoc!
 

Nemalou zásluhu na celé akci má pan Zdeněk Červený, který nám již delší dobu pomáhá se zlepšováním kvality hrací plochy. Věříme, že tato akce bude ku prospěchu  trávníku a bude následována instalací vytouženého zavlažovacího systému, který by hrací plochu udržoval stále tak kvalitní, jak si SK Hostomice přeje. Celé další financování bude však už mimo možnosti našeho klubu, a proto budeme muset žádat o podporu naše město společně se sponzory.