Informace z valné hromady

V sobotu 7.12.2019 se uskutečnila jako již každoročně Valná hromada klubu SK Hostomice. Níže naleznete pár informací z tohoto setkání.

 

Program Valné hromady navrhl a Valnou hromadu vedl stávající předseda SK Hostomice, pan Václav Štyler. Během zahájení schůze pan Štyler vyzval zúčastněné členy k uctění památky bývalých, již zemřelých členů SK Hostomice minutou ticha.

Zúčastnění poté jednohlasně schválili, že Valná hromada je v počtu zúčastněných usnášení schopná.

Následně poděkoval všem členům současného výboru, trenérům jednotlivých družstev, členům jednotlivých družstev a aktivním členům SK Hostomice za práci pro klub a za reprezentaci klubu a města Hostomice. Poté předseda shrnul všechny sportovní i kulturní akce, které organizovalo SK Hostomice v roce 2019 a zárověň připomenul vše důležité pro rok 2020. Důklad byl kladen především na kulaté výročí v podobě 100.let od založení našeho sportovního klubu.

 

Zprávu o hospodaření klubu byla prezentována také předsedou klubu (zastupoval omluvenou účetní klubu paní Jitku Sůrovou) Poté se dostali ke slovu trenéři našich mládežnických týmů a odprezentovali dosavadní situaci a výsledky týmů s plány do budoucna. Za fotbalovou školičku to byla paní Kačírková, za mladší přípravku to byl pan Volejník, za starší přípravku pan Hadraba a za mladší žáky společně pánové Horník a Hadraba. Poslední slovo měl za tým dospělých pan Staněk, který zhodnotil situaci v A týmu.

 

Během valné hromady vystoupil i předseda OFS Beroun pan Knotek, který se zúčastnil naší schůze po 2 letech. Vyzdvihl a pochválil pořádání a organizaci finálového turnaje o okresního přeborníka Beroun starších přípravek. Uvedl vysokou úroveň práce s mládeží v SK Hostomice. Chválil i práci trenéra dětí, Radka Hadrabu, který je i trenérem okresního výběru starších přípravek. Pan Knotek zmínil problém s nedostatkem dětí a problematiku malých fotbalových klubů.

 

Dalším bodem valné hromady bylo zvolení kontrolní komise a samostatného výboru SK Hostomice. Kontrolní komise byla zvolena v tomto složení: Předseda komise – Jitka Sůrová, členové komise – Radek Hadraba a Kryštof Zbytovský.

 

Výbor klubu byl zvolen v tomto složení: Václav Štyler, Josef Holub, Martin Král, Josef Plecitý, Luděk Báchor, Miloslav  Kubrycht ml., Dušan Horník, Miroslav Šereda a Michal Špatenka.

 

Schválen bylo i navýšení na klubové příspěvky pro děti o 100kč a pro dospělé o 200kč navíc versus letošní rok. Podobu můžete najít níže ( příspěvek SK Hostomice + odvod na FAČR ):

 

700 + 100,- CZK pro děti

1200 + 200,- CZK pro dospělé

500,- CZK pro ostatní členy SK Hostomice ( důchodci atd. )

 

 

Věříme, že SK Hostomice bude nadále pokračovat v práci s mládeží a postupně zlepšovat kvalitu našeho areálu.