HOSTOMICKÁ JEDENÁCTKA – ROZHOVOR S PŘEDSEDOU KLUBU

 

 

Rádi bychom čtenářům a fanouškům SK Hostomice nabídli pohled na dění  v hostomickém sportovním klubu. Přinášíme Vám tedy rozhovor s tím nejpovolanějším, a to s předsedou SK Hostomice, panem Václavem Štylerem:

 

 

 

Václave, když se řekne „SK Hostomice“, co si mají čtenáři představit?

 

SK Hostomice je dobrovolný klub sportovců a fanoušků fotbalu bez rozdílu věku i pohlaví, navazující na dlouholetou tradici. Klub působí v současné době hlavně v rámci okresu Beroun, kde ho reprezentují 4 mládežnická družstva a mužstvo dospělých.

 

Kolik má klub členů a jaké jsou příspěvky?

 

V současné době máme 120 členů, z toho 51 dětí. Náš klub se snaží zachovat příspěvky na nejnižší možné úrovni: děti platí ročně 500 Kč (+100 Kč pro FAČR), dospělí 1000 Kč (+200 Kč pro FAČR). Členové klubu v důchodovém věku příspěvky neplatí, protože si vážíme jejich dlouholetého členství.

 

 

Co obnáší řízení fotbalového klubu?

 

Řízení klubu už nefunguje jako v minulosti. Řídit klub i na té nejnižší úrovni je v současné době hodně podobné řízení firmy. Počínaje daněmi, DPH, přes žádosti o dotace, evidence počtu členů, kontrolní hlášení, GDPR, čtení různých oběžníků, směrnic a mnoho dalších činností. S řízením je tedy spojená legislativa a operativa jako v kanceláři. Každý den řeším nějakou záležitost, která je spojená s klubem. To se týká nejen mě, ale i sekretáře. Řeší se přestupy, smlouvy hráčů a v ojedinělých případech potřebujeme i pomoc profesionálních odborníků. V neposlední řadě je součástí řízení i shánění finančních prostředků na chod klubu.

Výbor klubu je 9-členný a pokud není třeba řešit nějaké výjimečné záležitosti, zasedá výbor zhruba 1x do měsíce.

 

Jakým způsobem je financován klub a jaké jsou náklady na chod klubu?

 

Největším přispěvatelem je v současné době Město Hostomice. Velice dobrou spolupráci máme s hostomickým pivovarem. Přispívají ale i další podnikatelé z Hostomicka, za což jim všem patří obrovský dík.

Samozřejmě i klub samotný přistupuje aktivně k získávání peněžních prostředků do klubové pokladny, ať už např. sběrem železného šrotu nebo pořádáním různých kulturních akcí pro naše spoluobčany. Jsem rád, že během mého působení v pozici předsedy klubu, tedy od r. 2014, se velice zlepšila spolupráce nejen s Městem Hostomice, ale i s místním Sdružením dobrovolných hasičů. Lidé a spolky v Hostomicích by si měli pomáhat, jedině tak budou svým spoluobčanům prospěšní.

A teď k druhé části otázky: náklady na chod klubu bohužel nejsou právě malé. Peněžní prostředky se vydávají na správu, provoz a údržbu nemovitostí a hrací plochy, pořizujeme materiální vybavení pro naše nejmenší (dresy, míče, pomůcky na tréninky, brány), praní dresů. Během svého působení jsem žádal o 6 dotací, jak investičních tak neinvestičních. V současné době čekáme na vyhodnocení dotace z MŠMT, která je zaměřená na děti. Nemohu také zapomenout a jsem velice rád, že přicházejí i tzv. “jednorázoví” sponzoři, kteří věnují finance např. na nákup teplákových souprav pro naše nejmenší apod.

 

 

Jak v klubu probíhá práce s mládeží?

 

Dětí je dost, ale v poslední době se nám bohužel neschází ročníkově, proto bychom uvítali ještě silnější členskou základnu. Díky tomu, že se ročníky „nesešly”, jsme museli propojit starší přípravku Hostomic s přípravkou z klubu Lochovice, spolupráce však funguje velice dobře na úrovni obou klubů a paradoxně je tato cesta do budoucna zřejmě jedinou možnou, jak udržet fotbal na vesnicích.

Nejde ale pouze o děti – k dětem potřebujeme samozřejmě i trenéry a další pomocníky. Práce s dětmi je časová oběť bez nároku na honorář a já si vážím všech, kdo svůj volný čas této práci věnuje. Proto by bylo vhodné v budoucnu vytvářet zázemí nejen pro děti, ale i pro ty, kteří se o děti starají.

 

 

Co se odehrálo v klubu během zimní pauzy?

 

V roce 2019 se nám podařilo zrealizovat soustředění jak dospělých, tak i části dětí.

Dospělí strávili prodloužený víkend na Zadově a děti ze starší přípravky absolvovaly 4-denní soustředění v Liblíně na Berounce. Mládežnická družstva nezahálela ani v zimě a objížděla halové turnaje. Dospělí odehráli 5 utkání na UMT v Berouně a v Příbrami.

Letos jsme také více než kdy jindy organizovali brigády na úpravy prostor hřiště a jeho blízkého okolí. Uklízeli jsme fotbalový areál, obnovovali lavičky, oplocení a s pomocí hostomických hasičů jsme prořezávali staré a vzrostlé stromy kolem hřiště.

 

Jaké kulturní akce pořádá SK Hostomice?  

 

Na začátku roku jsme organizovali Sportovní ples a Maškarní karneval, které patří již dlouhá desetiletí k tradičním zimním akcím konaným v Hostomicích. Na 30.4. opět chystáme v areálu u hřiště Slet čarodějnic s bohatým doprovodným programem. Hudební fanoušci si určitě přijdou na své v létě na rockovém koncertu. Zatím nepotvrzenou novinkou v kulturních akcích je pořádání letního kina ve spolupráci s MěÚ Hostomice. A co nás už teď nejvíce zaměstnává, jsou přípravy na oslavy 100. výročí vzniku klubu v roce 2020.

 

 

Ví se už, jak budou oslavy výročí probíhat?

 

100 let je významným datem a náš klub hodlá toto výročí patřičně uctít a oslavit. Předběžný termín oslav je naplánován na přelom června a července 2020. Konkrétní průběh oslav je v současné době ještě ve fázi plánování, nicméně už nyní můžu prozradit, že během celého víkendu chceme  prezentovat veškeré naše fotbalové týmy  – od nejmladších až po veterány – v atraktivních zápasech proti týmům známých klubů nebo osobností. V doprovodném programu nebude chybět ani zábava pod širým nebem. Je naším velkým přáním a bylo by pro nás velkou ctí, kdyby se oslav zúčastnilo co nejvíce bývalých hráčů i funkcionářů a vůbec všech, kteří hostomický fotbal měli a mají rádi.

 

 

V loňském roce klub zprovoznil nové webové stránky. Jaký je ohlas?

 

Za necelých 8 měsíců provozu mají naše webové stránky www.skhostomice.cz téměř 16.000 návštěv. Já osobně si na stránkách nejvíce cením pravidelné aktualizace příspěvků a informací. Za návštěvu určitě stojí i náš e-shop.

 

Co trápí hostomický fotbal?

 

Zřejmě největší bolestí klubu je skutečnost, že část využívaných pozemků, ač se o ně staráme, nejsou ve vlastnictví klubu a klub za ně s podporou obce platí nájem. Kabiny včetně sociálního zařízení jsou zastaralé a náš rozpočet bohužel nedovoluje provést nějakou větší rekonstrukci. Ale i přes to, že v současné době není areál hřiště v ideálním stavu, chceme ho zpřístupnit všem – už nyní je např. tréninková plocha za hřištěm využívána ke cvičení aerobiku. Mým osobním snem a velkým přáním je, aby se na adrese “U hřiště” nacházel čistý, příjemný a hojně využívaný víceúčelový sportovní areál,  který bude sloužit všem; kde se budou scházet lidé bez rozdílu věku a pohlaví, aby si zasportovali a cítili se dobře.

 

Jak vidíš budoucnost hostomického fotbalu?

 

V současné době hrají naši dospělí hráči ve III. třídě berounského okresu. V nejlepších dobách hráli hostomičtí playeři krajskou 1.A třídu. Zda se hostomický fotbal do vyšších tříd opět vrátí, nedokáže nikdo předpovědět. Dobrou zprávou však je, že právě díky naší intenzivní práci s mládeží a dětmi se blýská na lepší časy a návrat do kraje tak nemusí být vůbec nereálný.