Informace z valné hromady

Dne 1.12.2018 se uskutečnila roční Valná hromada klubu SK Hostomice. Níže naleznete pár informací z tohoto setkání.

 

Program Valné hromady navrhl a Valnou hromadu vedl stávající předseda SK Hostomice, pan Václav Štyler. Během zahájení schůze pan Štyler vyzval zúčastněné členy k uctění památky bývalých, již zemřelých členů SK Hostomice minutou ticha. Následně poděkoval všem členům současného výboru, trenérům jednotlivých družstev, členům jednotlivých družstev a aktivním členům SK Hostomice za práci pro klub a za reprezentaci klubu. Zvláštní poděkování si jistě zasloužili hráči, trenéři a vedení nyní již starší přípravky za získání titulu přeborníka okresu v kategorii mladší přípravky z jara tohoto roku.

 

Zúčastnění poté jednohlasně schválili, že Valná hromada je v počtu zúčastněných usnášení schopná.

 

Zprávu o hospodaření klubu přednesla účetní klubu, paní Jitka Sůrová. Poté se dostali ke slovu trenéři našich mládežnických týmů a odprezentovali dosavadní situaci a výsledky týmů s plány do budoucna. Za fotbalovou školičku a mladší přípravku to byl pan Vaculík, za starší přípravku pan Kropáč a za mladší žáky pánové Horník a Nečas. Poslední slovo měl za tým dospělých pan Staněk, který zhodnotil situaci v A týmu.

 

Dalším bodem valné hromady bylo zvolení kontrolní komise a samostatného výboru SK Hostomice. Kontrolní komise byla zvolena v tomto složení: Předseda komise – Milan Plecitý, členové komise – Jitka Sůrová a Radek Hadraba.

 

Výbor klubu byl navýšen o dva nové členy a zvolen v tomto složení: Václav Štyler, Josef Holub, Martin Král, Josef Plecitý, Luděk Báchor, Miloslav Kubrych st., Miloslav  Kubrycht ml., Dušan Horník, Aleš  Kropáč.

 

Schválen byl i nový návrh na klubové příspěvky a to v této podobě – ( příspěvek SK Hostomice + odvod na FAČR ):

 

600 + 100,- CZK pro děti

1000 + 200,- CZK pro dospělé

500,- CZK pro ostatní členy SK Hostomice ( důchodci atd. )